Tvist med arbetsgivare – Har du hamnat i en tvist med din arbetsgivare? Behöver du hjälp?

Exempel på vad som kan leda till tvist med arbetsgivare

Det finns en rad situationer som kan leda till tvister med arbetsgivaren. Olika lagar kan också reglera olika situationer, vilket gör att det kan vara svårt att få överblick över dina rättigheter respektive skyldigheter.

Detta är bara ett litet urval av situationer som kan ge upphov till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare:

  • Ett kollektivavtalsbrott är t.ex. att arbetsgivaren har anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet.
  • En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS.
  • Om en anställd inte har fått semester enligt semesterlagens regler, så kan det vara brott mot semesterlagen.

Som anställd så har du en del skyldigheter, men du har också en del rättigheter. Du har t.ex. rätt till lön för det utförda arbetet och semesterersättning i enlighet med ditt anställningsavtal.

Bland dina skyldigheter hör att utföra dina arbetsuppgifter, följa instruktioner o.s.v.

Dina  rättigheter och skyldigheter regleras i LAS (Lagen om anställningsskydd).

En tvist med din arbetsgivare kan uppstå vid flera olika situationer. T.ex. om du:

  • Anser att du inte får rätt lön i enlighet med ditt anställningsavtal/kollektivavtal
  • Inte får ersättning för övertid
  • Inte får Ob-ersättning
  • Får för lite semesterersättning
  • Blir diskriminerad

En tvist med arbetsgivaren kan också uppstå vid anställningsupphörande, t.ex. vid uppsägning eller avsked.

  • Ibland kan du också ha rätt till skadestånd.
  • Det är också viktigt att hålla koll på olika tidsfrister.

Om du hamnar i en sådan situation är det otroligt viktigt att du träffar en jurist i god tid och planerar ditt ärende på ett bra sätt.

Det kan vara en bra idé att du har med dig en jurist vid de eventuella möten du har med din arbetsgivare.

En tvist med din arbetsgivaren kan lösas genom förhandling eller i domstol.

Eftersom det är både dyrt och tidskrävande att ta en tvist till domstol så är det därför nästan alltid fördelaktigast att försöka lösa tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare genom förhandling.

Oavsett om er tvist kan lösas i en förhandling eller om ni väljer att ta tvisten vidare till domstol så kan våra kunniga arbetsrättsjurister hjälpa er.

Lös tvist med anställd med Advantage som din arbetsrättsjurist

Advantage hanterar arbetsrättsliga ärenden i hela Sverige.

Vi erbjuder rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga områden, såsom vid företagsöverlåtelser, nyanställning, uppsägning/avsked av anställd, förhandling med fackförbund, omorganisation m.m.

Som arbetsrättsjurister så har vi vana och expertis rörande tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor som rör arbetstvister.

Är du i behov av en erfaren arbetsrättslig jurist så tveka inte då att höra av dig till oss, antingen genom att ringa oss på 08 20 21 40 eller genom e-post [email protected]

Kontakta oss så hjälper vi dig vid tvist med arbetsgivare.

Kontakta oss som din jurist för hjälp eller rådgivning vid uppsägning.

Boka kostnadsfri rådgivning

Få fri utvärdering av ditt fall. Ring oss på 08 20 21 40