Peter Tagestam

Peter Tagestam

Affärsjuridik & fastighetsrätt

“Jag började arbeta på Advantage Juristbyrå 2012. Idag är jag delägare och kontorschef vid kontoret på Sveavägen i Stockholm. Jag arbetar företrädesvis med bred affärsjuridik, fastighetsrätt och generell tvistelösning. Jag har djup kunskap inom avtalsrätten och föreläser kontinuerligt genom externa uppdrag, uppdragstagare har bland annat varit Påhlmans Handelsinstitut. Mitt intresse inom byggnadsteknik medför att mina fördjupade juridiska kunskaper inom fastighetsrätt kommer till sin spets i invecklade tekniska processer. Jag trivs mycket bra med att processa i domstol, vilket jag får möjlighet att göra fortlöpande.”

Juridisk bagrund

Innan jag började på Advantage Juristbyrå arbetade jag på Motormännens Juristavdelning. Jag var även projektledare för projektet Gatujuristerna, vilket är ett samarbete mellan Situation Stockholm och Stockholms Universitet som går ut på att hjälpa hemlösa och utsatta personer med juridisk rådgivning. Jag är i grunden utbildad till kock, men valde den akademiska banan vid 27 års ålder, vilket jag idag är mycket glad för.

Kontakta mig