Matilda Stenvall

Matilda Stenvall

Jurist arbetsrätt

Jag är född och uppvuxen i Umeå och tog min juristexamen (Jur.kand.) vid Umeå universitet i januari 2018. Jag valde under utbildningen att inrikta mig på arbetsrätt och har både läst fördjupningskurser och skrivit mitt examensarbete i ämnet.

Kontakta mig